•  
 •  
 •  
 •  

REALIZACJE


 1.     PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW – INWESTOR PRZYWATNY

 2.     MONTAŻ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA GMINY CHEŁMIEC ETAP I i II – rok 2013 - 78 szt

 3.     MONTAŻ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA GMINY SŁOPNICE – rok 2014 - 20 szt

 4.     MONTAŻ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA GMINY CHEŁMIEC ETAP III i IV – rok 2014/2015 - 60 szt

 5.     WODOCIĄG DLA GMINY CHEŁMIEC – rok 2013/2014 – 1780 mb

  Zakres prac:

  - Wykonanie sieci wodociągowej rurą PE fi 125, PE fi 63, PE fi 40 wraz z przebiciami i przewiertami pod drogami gminnymi

  - Wykonanie zagospodarowania terenu wokół Zbiornika wody z komorą zasuw i hydrofornią

  - Wykonanie drogi dojazdowej do Zbiornika wody z komorą zasuw i hydrofornią


 6. OCZYSZCZALNIA O PRZEPUSTOWOŚCI Qśrd = 30 (m3/d) GMINA RADZIEMICE – 2014

  Zakres prac:

  - Montaż przepompowni dwupompowej

  - Wykonanie kanału tłocznego rurą PE fi 110

  - Przygotowanie podłoża oraz montaż oczyszczalni biologicznej o przepustowości Qśrd = 30 (m3/d)

  - Wykonanie odprowadzenia wody pościelowe rurą fi 250 kamionką


 7. PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE DLA GMINY SŁOPNICE – 2014